Start
Algemeen
Lokatie
Adressen
Bus/OV
Toerisme
Nieuws
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reacties


Wat is Westergeest voor een dorp? Hieronder staat het beschreven.


Ligging

Westergeest (625 inwoners) is een streekdorp dat in de vroege Middeleeuwen is ontstaan op een zandopduiking ten noordwesten van de hoge gronden van de Wouden en die daarvan gescheiden is door een laag gebied, de Warren. Het dorp was op enige afstand in noordelijke richting over water ontsloten door de Zwemmer en later door het verbeterde stroomkanaal van de Nieuwe Zwemmer. Aan de zuidzijde is tussen 1654/’56 de Stroobosser Trekvaart gegraven. Het dorp heeft zich ontwikkeld langs twee parallelle wegen, de huidige Eelke Meinertswei en de Bumawei. Aan die wegen en wat zijpaden is de bebouwing, waartussen relatief veel boerderijen en woudboerderijtjes, geleidelijk verdicht.
Na de oorlog is in het westen de dorpsuitbreiding tot stand gekomen. Ten noordwesten hoort de buurschap Keatlingwier die richting Dantumadeel loopt bij Westergeest. Ten zuiden hebben de Triemen bij dit dorp gehoord, maar dat dorp is nu zelfstandig. Aan de Eelke Meinertswei staat de imposante dorpskerk op een hoog kerkhof in een dichte boomzoom. Het romaanse gebouw is in verschillende fasen in baksteen opgetrokken ter vervanging van een voorgangster van tufsteen.

Door de waterrijke omgeving wordt Westergeest vaak aangedaan door passerende pleziervaarders en kan men vanuit Westergeest prima kanotochten ondernemen.
Ten noorden van Westergeest begint het vlakke kleilandschap, terwijl naar het zuiden het elsensingellandschap van de Wouden ligt.
De dichtsbijzijnde stad is Dokkum, +/- 10 km, maar voor de wekelijkse boodschappen wordt ook vaak Kollum of Zwaagwesteinde aangedaan.Voorzieningen

Vele al genoemde pleziervaarders overnachten aan het "Ljeppershiem", een terreintje aan de Zwemmer. Ook aan de Zwemmer ligt "Camping oan'e Swemmer", n van de drie campings in Westergeest. De andere twee heten "Camping de Greidplle", welke aan de zuidkant van Westergeest ligt en Camping Hamerslag welke ten noorden van Westergeest ligt.
Op de nieuwe tennisbanen van "TC Foestrum" wordt sinds enige jaren de tennissport bedreven. Ook nieuw is de jachthaven "It skipjagersgat".
fierljepper.jpg - 5.4 K In het midden van het dorp staat "De Fokkema's Pleats", een tot dorpshuis verbouwde boerderij. Hierin vinden veel van de in Westergeest georganiseerde activiteiten plaats, maar 'de Pleats' wordt ook veel gebruikt voor bruiloften en recepties en dergelijke.
Verder is er natuurlijk een dorpscaf, Foestrum genaamd, waar je ook terecht kunt voor de 'vette hap'. Basisschool "De Bining" in buurdorp Triemen verzorgt het basisonderwijs voor Westergeest. Voor het voortgezet onderwijs kan men terecht in Kollum en Buitenpost.
Bereikbaarheid met het Openbaar Vervoer blijkt nog wel eens een probleem. Zie ook in het menu onder bus/ov. Er is nog één winkel in het dorp, aan het bedrijvenpark ten zuiden van het dorp is nog wel een keukenstudio en een meubelzaak te vinden.Verenigingen

Zoals de meeste dorpen heeft ook Westergeest een uitgebreid assortiment aan verenigingen en commissies. Al genoemd is de tennisvereniging. Verder zijn er nog: muziekvereniging De Bazuin, toneelvereniging "De bnte Houn", twee vrouwenverenigingen, feestcommissie, dartclub, en nog vele anderen.
In veel verenigingen wordt samengewerkt met andere dorpen uit de omgeving. Zo is er de voetbalvereniging W.T.O.C., wat staat voor Westergeest, Triemen, Oudwoude Combinatie. Ook in muziekvereniging "De Bazuin" komen de leden uit twee dorpen, namelijk Triemen en Westergeest.

Monumenten

beintmo.jpg - 33.2 KIn Westergeest staan een aantal monumenten, waarvan de belangrijkste de kerk. Deze is gebouwd rond 1130, misschien n van de oudste gemetselde gebouwen van Nederland. De kerk is vooral bekend van de eeuwenoude fresco's (muurschilderingen). Het kerkgebouw worden nog altijd voor de kerkdiensten gebruikt, door de Hervormde Gemeente te Oudwoude-Westergeest.
Een ander monument is de hiernaast afgebeelde Beintemapoldermolen. Meer informatie over deze molen is hier te vinden: www.beintemapoldermolen.come2me.nl


Bedrijvigheid en bedrijven in Westergeest

In de gemeente Kollumerland c.a. is de beroepsbevolking als volgt over de verschillende sectoren verdeeld: landbouw 17%, nijverheid 53%, en dienstverlening 30%. Onder deze laatste twee bevinden zich vele forensen die buiten de gemeente werk vinden. (bron: Informatiegids Gemeente Kollumerland 1994)
Voor Westergeest kan genoemd worden: de drie campings, twee bouwbedrijven, een autodemontagebedrijf, het "Koopjespark", een jachtwerf, een automobielbedrijf, twee loonbedrijven, een keukencentrum en vele anderen En niet te vergeten, vooral buiten de bebouwde kom, boerenbedrijven.
Een aantal bedrijven is ook op internet te vinden. Kijk hiervoor bij de links.

Dorpslied

1 Wy woll'nou ris sjonge fan s doarp in liet,
It sjongen yn 't jong libben docht nou gjin fertriet.
Wat let it der fredich, s ld Westergeast,
ja der stiet s wente, s hoop en s treast.
Refrein Hiel ticht by de wlden, der leit Westergeast,
Dat wy fan alle doarpen beminne it meast.
Oeral grutte rmten, soms ek beamtegrien
Der binn's gedachten nou altyd nei gien.
2 Wy binn'nergens ths oars, as yn Westergeast.
It hat foar s bekoaring it aldermeast.
En mei soms ien smale fan 't oerlde gat,
Wy bliuwe altyd op s doarpke fersot.
3 De minsken, dy binne sa fleurig en blier
En jong en ld halde fan wille en fertier.
En wurdt der soms ratt'le yn s Westergeast,
Dan binnare plakken s meastal ta treast.
4 Wy bliuwe yn iendracht, rounom d'lde toer,
Dy stiet yn it fermidden, sa dreech en sa stoer.
Wer 't wy steeds fan hlde, 't is s Westergeast
Want fst boppe alles giet s Westergeast.

(Bron: De Foestrumer, Dorpskrant Westergeest, Ybele Steenstra, Melodie: "Zie ginds komt de stoomboot...".)