Home
General
News
Latest news
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterphotos
4th of May
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Tour
History
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43

Lintjes regen Westergeest

KOLLUM - Vrijdagmorgen om tien uur, reikte burgemeester Bearn Bilker in het gemeentehuis van Kollumerland c.a. onderscheidingen uit aan:

Mevrouw Wiersma-Mulder uit Westergeest. Mevrouw Wiersma-Mulder (62) is geboren op 15 maart 1951 te Opsterland en is getrouwd. onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ voor de volgende verdiensten: 1990-heden redacteur t.b.v. de dorpskrant ‘De Foestrumer’ en sinds 2010 tevens beheerder van het Foestrumer archief te Westergeest; 1993-hedenzij is vanaf de oprichting in 1993 actief lid van tennisclub ‘Foestrum’ te Westergeest en heeft diverse functies vervuld. Zij is penningmeester, beheert de ledenadministratie en de website; 1998-2010 secretaris van de voetbalvereniging WTOC, aansturen vrijwilligers van de schoonmaak, schrijven van artikelen voor het clubblad en de plaatselijke kranten te Oudwoude; 1998-heden websitebeheerder en gastvrouw voetbalvereniging WTOC te Oudwoude. Mevrouw Wiersma-Mulder ontplooit sinds 1990 (bestuurlijke) vrijwillige activiteiten voor samenleving op diverse maatschappelijke terreinen.

Luitzen Adema uit Westergeest. De heer Adema (66) is geboren op 31 oktober 1946 te Kollumerland en Nieuwkruisland en is getrouwd. ontvangt de onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ voor de volgende verdiensten: 1969-1978 penningmeester en leider van het 2e elftal van voetbalvereniging WTOC te Oudwoude; 1970-1978 secretaris jeugdbestuur voetbalvereniging WTOC te Oudwoude; 1974-heden penningmeester van de Stichting dorpshuis ‘De Fokkema’s Pleats’ in Westergeest; 1988-2000 ouderling en kerkvoogd van de Nederlands Hervormde Kerk Oudwoude, Triemen, Westergeest en Veenklooster (nu PKN kerk); 1988-heden controle rekeningen diaconie en kerkvoogdij PKN kerk Oudwoude, Triemen, Westergeest en Veenklooster (nu PKN kerk); 2000-hedenpenningmeester van de Biljartvereniging te Westergeest 2000-heden kerkrentmeester van de Nederlands Hervormde Kerk Oudwoude, Triemen, Westergeest en Veenklooster (nu PKN kerk); 2008-heden naast de gehele financiële administratie, vrijwilliger in meerdere commissies en werkgroepen bij Stichting dorpshuis en ontmoetingscentrum Westergeest i.v.m. realisatie nieuw multifunctioneel centrum in 2012. De heer Adema heeft sinds 1969 diverse (bestuurlijke) vrijwillige activiteiten ontplooid en is nog steeds actief voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen.

Op 26 april 2013 werd ook een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de zus van de heer Adema. Het betreft mevrouw Minke Adema uit Westergeest.

Minke Adema uit Westergeest. Mevrouw Adema (69) is geboren 24 mei 1943 te Kollumerland en Nieuwkruisland en is ongehuwd. ontvangt de onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ voor de volgende verdiensten: 1961-2000 collectant Verjaardagsfonds van de Kerkvoogdij Nederlands Hervormde Kerk Oudwoude en Westergeest; 1970-heden wijk assistent van de PKN-Kerk Oudwoude/Westergeest; 1977-2011 voorzitter van de Culturele Commissie te Westergeest; 1985-heden vrijwilliger bij de Toneelvereniging ‘De Bonte Hont’ te Westergeest; n 1985-heden vrijwilliger bij de PKN-Kerk Oudwoude/Westergeest (regelen preekvoorziening); 1990-2009 bestuurslid/secretaris Vrouwenbond Passage Oudwoude/Triemen/ Westergeest; 1998-2007 lid commissie Missionaire gemeente PKN (o.a. organiseren jaarlijkse Kerstfair en diverse acties t.b.v. Roemenië); 2007-heden vrijwilliger bij geldinzameling goede doelen van de PKN-kerk Oudwoude/Westergeest. Mevrouw Adema maakt zich sinds 1961 verdienstelijk op het terrein van kerkelijk leven, cultuur en de vrouwenemancipatie.

Op 26 april 2013 werd ook een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de broer van mevrouw Adema. Het betreft de heer Luitzen Adema uit Westergeest

De heer Willem Frederik Oosterhuis uit Westergeest. De heer Oosterhuis (56) is geboren op 26 mei 1956 te Groningen en is getrouwd. Ontvangt de onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ voor de volgende verdiensten: 1990-1998 voorzitter van de PvdA gemeente Kollumerland c.a. en tevens lid geweest van de kiescommissie; 1990-2003 oprichter en voorzitter van de tennisvereniging ‘Foestrum’ te Westergeest. Tevens was hij voorzitter van de Stichting Realisatie Tennisbanen Westergeest (is erelid van de tennisvereniging); 1994-heden voorzitter van het dorpshuis Fokkema’s Pleats te Westergeest; 2002-heden lid van de stuurgroep Vereniging Christelijk Basisonderwijs (VCBO), hij vertegenwoordigt het dorpshuis Fokkema’s Pleats te Westergeest; 2012-heden bestuurslid van de stichting ten behoeve van het nieuwe Multifunctioneel Centrum te Westergeest. De heer Oosterhuis ontplooit sinds 1990 (bestuurlijke) activiteiten voor de samenleving op het terrein van politiek, sport, buurtcohesie en onderwijs.