Home
General
News
Latest news
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterphotos
4th of May
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Tour
History
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43
Biologieles in de natuur.

Op initiatief van de heer J. Hania, een boer “mei each en soarch foar de greidfûgels”, nodigde de Vogelwacht “Westergeest/de Triemen” de groepen 6,7 en 8 uit voor een biologieles in de natuur.

Gezeten op hooipakken werden ze op een lange wagen door de weilanden van de heer Hania gereden. Deze bracht de kinderen naar plekken, waar interessante en leerzame dingen te zien waren. Enkele leden van de vogelwacht vertelden het nodige over de nesten en de eieren van de kievit, de tureluur, de scholekster, de grutto en de meerkoet. Er waren al veel jonge kieviten te zien en in “broedsje” van de grutto stond op punt van uitkomen. De kinderen zagen het puntje van de snavel al naar buiten steken. Ook een stuk of zes hazen hadden het voorjaar in de bol en waren druk aan “it jachtsjen”. Een prachtig gezicht!

Na bijna anderhalf uur reed de trekker weer het boerenerf op, waar de kinderen nog even tekst en uitleg kregen over de nestbeschermer.

Nadat de heer Hania uitbundig bedankt was voor deze boeiende middag, fietsten de leerlingen met hun juf en andere begeleidsters voldaan weer naar school.