Home
General
News
Latest news
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterphotos
4th of May
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Tour
History
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43

Vrijwilligers prijs

Onderstaand een brief van de Gemeente Kollumerland gericht aan Plaatselijk Belang.

De gemeente Kollumerland c.a. is trots op haar vrijwilligers en wil dat graag laten blijken. Dat doet ze door jaarlijks vrijwilligers in het zonnetje te zetten en hen de Vrijwilligersprijs toe te kennen. Vorig jaar
was het de StrÍnersploech uit Kollumerzwaag die de prijs in de wacht wist te slepen. Wie dit jaar de winnaar wordt, zal wederom door de inwoners van Kollumerland worden bepaald. Zij worden
opgeroepen om groepen vrijwilligers voor de prijs aan te melden. Na beoordeling door een jury wordt in januari de vrijwilligersprijs 2013 u itgereikt.

Op zoek naar breed draagvlak
We willen graag dat deze verkiezing breed gedragen wordt door de bevolking. Kollumerland c,a. heeft rijk en bloeiend vrijwilligerswerk en telt vele vrijwilligersorganisaties. Dat zagen we de laatste jaren echter
niet terug in het aantal organisaties dat voor de Vrijwilligersprijs werd aangemeld. Voor dit jaar willen we dat aantal graag verhogen.
Daarvoor willen we dit jaar de Plaatselijk Belangen inschakelen. Door middel van deze brief willen we u vragen de Vrijwilligersprijs in het eigen dorp onder de aandacht te willen brengen en de bevolking te
stimuleren vrijwilligersorganisaties aan te melden. Wellicht dat u zicht heeft op bijzondere vrijwilligersinitiatieven die u in aanmerking kan laten komen voor de prijs.

Voor aanmeldformulieren neem contact op met plaatselijk belang.