Home
General
News
Latest news
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterphotos
4th of May
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Tour
History
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43

Reconstructie Westergeest
Reactie van de gemeente.

Op 28 oktober 2013 zijn de werkzaamheden voor de reconstructie van de Eelke Meinertswei en Bumawei in Westergeest van start gegaan.
Als eerste is en wordt er gewerkt aan de riolering. Aan de Eelke Meinertswei zijn de afvoeren van de huizen en kolken naar het riool reeds hersteld en ligt de puinfundering er weer in. Het was de bedoeling om hier tijdelijk de bewoners over deze fundering te laten rijden en zo de ondergrond te laten zetten. Dit om verzakkingen in het nieuwe asfalt te voorkomen. Door de hevige regenval is de situatie veranderd en is het nodig om hier rijplaten overheen te leggen. Dit zorgt voor overlast maar de aannemer probeert een zo veilig mogelijke situatie te krijgen.
De andere reparaties is alleen aan het hoofdriool en dit wordt van binnenuit het riool uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden nog voor de kerst uitgevoerd. Het voordeel hiervan is dat niet de hele fundering hoeft worden verwijderd. Dit geeft dan ook minder overlast voor de bewoners. De verharding van de Kertiersreed is klaar en het Tsjerkepaed is herstraat. Aan de Prellewei is een gedeelte betonverharding aangelegd. Dit had klaar kunnen zijn maar omdat er fietsers overheen zijn gegaan is er een spoor in gekomen. Hierdoor moet een gedeelte opnieuw worden aangebracht.
Planning werkzaamheden.
Na de kerst vakantie start de aannemer KWS met de werkzaamheden aan de verharding. Het nieuwe voetpad langs de Eelke Meinertswei wordt dan aangelegd er wordt grond ontgraven en zand en puin fundering aangebracht. Het asfalt is al gezaagd zodat de nieuwe kant verharding al zichtbaar is. De bedoeling is om eerst alle trottoirbanden en straatkolken en klinkers aan te brengen voordat er met asfalteren wordt begonnen. Voor het asfalteren wordt er eerst nog een laag asfalt af gefreesd.
Zoals iedereen weet kunnen deze werkzaamheden niet worden uitgevoerd als het winter wordt. We willen graag de werkzaamheden zo snel mogelijk klaar hebben maar hopen ook op schaatsplezier en sneeuwpret. Het is de bedoeling dat de aannemer deze werkzaamheden in 20 weken kan uitvoeren. En rekening houdend met winterse vertraging medio juni 2014 klaar is.